Kjøpt bolig

Katta i sekken

Mange boligkjøpere oppdager ikke at de har kjøpt katta i sekken før mange år etter at de flyttet inn i boligen. Det er ikke uvanlig.

En av de største utfordringene i ved boligsalg/boligkjøp er at det aldri har vært noen krav til at en takstmann skulle være byggekyndig. Dette er dessverre sant.

Er ikke tilstandsrapporten god nok?

Du kan faktisk ha kjøpt bolig med en tilstandsrapport, hvor takstmannen ikke kunne noe verdens ting om bygg. Alle involverte har tenker nok at en takstmann er byggekyndig så det som står i tilstandsrapporten er sikkert riktig. Det er en årsak til at det er mange konflikter i boligmarkedet.

Før det er gått fem år siden du overtok bør du få sjekket boligen grundig.